Kontakt

Napisz do nas, chętnie odpowiemy na każde pytanie

Biuro w Warszawie
viventum.pl
Imię
Nazwisko
Firma
E-mail
Temat
Wiadomość
 1. Administratorem danych osobowych jest VIVENTUM S.C. Agata Gościńska, Krzysztof Zdrojewski ul. Kraszewskiego 1, 33-380 Krynica Zdrój, NIP 734-314-23-58 tel .600373475
 2. W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres krzysztof@viventum.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:
  • realizacji usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
  • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia)
  • weryfikacji tożsamości osoby korzystającej z formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
  • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:
  • imienia (imion), nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu;
  • dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikacje urządzenia z którego Państwo korzystają na potrzeby stron internetowych takie jak adres IP i identyfikator MAC.
 5. Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: kontrahentom realizującym usługi na rzecz Viventum s.c. na podstawie zawartych umów.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia)
 8. Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pani/Pan prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części\wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 9. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.